Jollmands Gaard Museet

Afstand: 3.56 Km

Den sidste kroggård på øen Als står i dag lige så smukt, som da den i sin tid blev bygget

Jollmands Gaard er en såkaldt kroggård opført i bindingsværk i det 17. århundrede og den ældste gård i Holm.

Den meget forfaldne, men yderst originale gård blev fredet i 2001 og en omfattende oprydning fulgt af en gennemgribende restaurering blev igangsat.

I dag er gården blevet et levende hjemstavnsmuseum for den alsiske bondekultur. Gården fremvises, og der berettes om gårdens og landbrugets historie, lige som den gennemgribende restaurering og genskabelse af gården kan ses.

Foruden de faste åbningstider er der også gerne arrangementer, som annonceres på facebook.

Kommer du forbi uden for åbningstiden
prøv at ringe til +45 61 67 15 63 eller +45 21 48 66 55 og hør om der kan åbnes.

Besøg af grupper
modtages året rundt efter aftale.
Kontakt Knud Flemming Andersen: +45 22 80 48 99 eller knud.flemming.a@gmail.com 

                           Opdateret af: Destination Sønderjylland - Sønderborg  | info@visitsonderborg.com
Fotograf: VisitSønderborg
Fotograf: Svend Erik Boysen - Freelance Photograph Copyright: Svend Erik Boysen - Freelance Photograph