Fiskeri ved Gammeldam i Nordborg

Afstand: 0.78 Km

Læs mere | 
De tre moser ved Gammeldam byder på ål, karper samt store brasen og er berygtet for store gedder.

Fiskeriet ved Gammeldam fordeler sig over tre moser med en fin bestand af ål og fredfisk, såsom store brasen og karper. Moserne er desuden berygtet for deres store gedder.

Rettighederne til fiskeriet i store dele af Gammeldam hører under Sportsfiskerforeningen Nordborg og derudover har lodsejere privat adgang. Udvis hensyn og respekt over for dyrelivet, plantelivet, hegn, afgrøder samt dyrehold, når du færdes i området.

Fiskeriet foregår fra land og eventuelle agnfisk skal være fanget i Gammeldam. Forfodring skal ske med omtanke. Det er tilladt at fiske med 2 stænger.

Af hensyn til fuglene og deres ynglesæson, er moserne fredet i april og maj måned.

Karper skal genudsættes.

Oversigtskort for området samt mindstemål finder du på hjemmesiden for Sportsfiskerforeningen Nordborg.Opdateret af: Destination Sønderjylland - Sønderborg  | info@visitsonderborg.com
Fotograf: Sportsfiskerforeningen Nordborg Copyright: Sportsfiskerforeningen Nordborg