Fiskeri ved Gammeldam i Nordborg

Afstand: 0.78 Km

Læs mere | 
De tre moser ved Gammeldam byder på ål, karper samt store brasen og er berygtet for store gedder. <p>Fiskeriet ved Gammeldam&nbsp;fordeler sig over tre moser med en fin bestand&nbsp;af &aring;l og&nbsp;fredfisk, s&aring;som store brasen og karper. Moserne er desuden berygtet for deres store&nbsp;gedder.</p>
<p>Rettighederne til fiskeriet i store dele af Gammeldam&nbsp;h&oslash;rer under Sportsfiskerforeningen&nbsp;Nordborg og derudover har lodsejere privat adgang. Udvis hensyn og respekt over for dyrelivet, plantelivet, hegn, afgr&oslash;der samt dyrehold, n&aring;r du f&aelig;rdes i omr&aring;det.</p>
<p>Fiskeriet foreg&aring;r fra land og eventuelle agnfisk skal v&aelig;re fanget i Gammeldam. Forfodring&nbsp;skal ske med omtanke. Det er tilladt at fiske med 2 st&aelig;nger.</p>
<p>Af hensyn til fuglene og deres yngles&aelig;son, er moserne fredet i april og maj m&aring;ned.</p>
<p>Karper&nbsp;skal genuds&aelig;ttes.</p>
<p>Oversigtskort for omr&aring;det samt mindstem&aring;l finder du p&aring; hjemmesiden&nbsp;for <a href="http://www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk/forside/fiskevande/gammeldam" target="_blank">Sportsfiskerforeningen&nbsp;Nordborg</a>.</p>

Opdateret af: Destination Sønderjylland - Sønderborg  | info@visitsonderborg.com
Fotograf: Sportsfiskerforeningen Nordborg Copyright: Sportsfiskerforeningen Nordborg